Våre tanker om Fairtrade

Hva er rettferdig handel og hva betyr det for oss?

Da Lush ble grunnlagt i 1996 var det ikke mange som visste hvem som dyrket eller produserte varene du kjøpte i dagligvarebutikkene eller kosmetikkbutikkene. Folk var med rette bekymret for barnearbeid, dårlige arbeidsforhold og fattigdom. Som svar på dette begynte grupper over hele verden å etablere direktehandel med visse produkter, som for eksempel kaffe, slik at produsentene kunne få en rettferdig pris og forbrukerne kunne stole på at de gjorde et godt valg i butikken. Disse gruppene vokste til en global bevegelse som var grunnlaget for begrepet Fairtrade. Fairtrade betyr at kjøp skjer med hensyn til trivsel for marginaliserte småskalaprodusenter, for å opprettholde langsiktige forhold, og sikre at småbønder i utviklingsland kan konkurrere og vokse i den globale økonomien.

Ideen om Fairtrade er blitt formalisert av ulike selskaper som sertifiserer arbeidsforhold og rettferdig prissetting på varer. Dette kan gjøres ved å sette minstepriser og premier som betales for råvarer. Rettferdig handel er med på å skape et mer stabilt marked for sertifiserte produsenter. Til gjengjeld går bøndene med på å bruke miljøvennlige metoder, etablere rettferdige arbeidsforhold for sine arbeidstakere og investere i lokalsamfunnene. Dette handelssystemet er ikke bare avhengig av rettferdige priser, men også åpenhet og ansvar.

Det er flere forskjellige sertifiseringsorganer som produsenter kan registrere seg hos for å få en Fairtrade merkelapp på produktene sine. Det mest kjente av disse selskapene er Fairtrade International (FLO), som har den velkjente grønne og blå logoen og som eier merkevaren "Fairtrade", men det er også andre som "Fairtrade Federation" og IMO, som står for "Fair For Life".

Lush og rettferdig handel

I løpet av de siste ti årene har vi funnet produsenter som vi har utviklet et så godt forhold til som mulig, for å kunne stole på at leverandørenes arbeidsforhold er verdige og at prisene våre er rettferdige. Vi er veldig stolte over å ha klart å gjøre dette for så mange av ingrediensene våre. Det fins ingen grunn til at leverandørene våre skal motta urettferdig lønn eller å måtte jobbe under dårlige forhold.

Med selskaper som utfører revisjon og sertifisering så er det en flott måte å finne fram til riktige produsenter og vise kunder at de kan stole på at produsenten er blitt behandlet rettferdig. Lush bruker mange ingredienser, også mange som sertifiseringsselskaper ikke retter seg mot. Dette kan skyldes at ingrediensene våre enten er lokalt dyrket (i et land som ikke er omfattet av sertifiseringen) eller er masseprodusert, sånn at de heller ikke dekkes av sertifiseringsprogrammet deres. Så med alle våre råvarer er det vårt ansvar å samarbeide tett med leverandørene slik at vi vet nøyaktig hva vi kjøper og hvordan det er produsert. Det er ikke alltid like lett å gjøre dette, det krever mye arbeid, og er en pågående prosess.

Det er viktig for oss å utvikle sterke, pålitelige forhold til våre leverandører. Å vise en logo som sier at noen andre har sjekket forsyningskjeden vår for et bestemt produkt, kan være et nyttig verktøy, men vi vil gjerne følge med på det selv. Noen produsenter velger også ikke å bli sertifisert, for de har kanskje ikke den organisasjonen som sertifiseringsselskapet krever eller de velger ganske enkelt ikke å bruke pengene sine på sertifiseringskostnader. Denne typen sertifisering må være den rette avgjørelsen for produsenten, og som en del av vårt forhold med tillit, vil vi ikke tvinge våre leverandører til å sertifisere seg.

Sertifisering

For å vise et av sertifiseringsselskapenes logoer på produktene våre, må Lush bli lisenshaver for et spesifikt sertifiseringsselskap. De ulike selskapene setter forskjellige terskler for hvor stor andel av et ferdig produkt som skal komme fra fairtrade-merkede råmaterialer for at sluttproduktet skal kunne klassifiseres som Fairtrade. I noen tilfeller oppgir selskaper at kun merkede råvarer fra deres egen sertifisering kan brukes i produkter for å bli sertifisert av dem. På grunn av forskjellige ingredienser i hvert produkt, kan de fleste produktene våre ikke merkes som fairtrade, men ingredienslistene våre viser hvilke ingredienser som er det.

Siden Lush ikke eier Fairtrade Internationals (FLO) varemerke "Fairtrade", kan vi kun bruke det på ingredienser i sluttprodukter som har deres merke. I andre produkter kaller vi det derfor rettferdig handlet, noe som betyr at det er sertifisert. Denne typen merking startet med mat som te og kakao. Merking av kosmetikk er ganske nytt og det er ikke alle land som har merking for kosmetikk, så vi trenger å merke det på en annen måte.

Hva er neste trinn?

Målet vårt er å fortsatt pleie forholdet til våre nåværende leverandører og samtidig skape nye for alle våre ingredienser, for å garantere rettferdig lønn, bærekraftig miljøarbeid, gode arbeidsforhold, fravær av barnearbeid og overholdelse av vår policy mot dyreforsøk. Noen ganger vil dette gjøres ved hjelp av sertifiseringsselskaper, andre ganger side om side med våre leverandører. Gjennom vår direkte handel, gjensidig respekt og regelmessige besøk har vi funnet måter å styrke våre forhold på, og å sikre at priser og betingelser er rettferdige og gode.

Vi er ambisiøse og erkjenner at det er rom for forbedringer.Det er alltid mer arbeid å gjøre. For oss viser dette engasjementet selve prinsippet om rettferdig handel, og for oss, den eneste måten å gjøre forretninger på. Vi tror virkelig på å lage effektive, ferske, håndlagde produkter av de beste ingrediensene, så vi fortsetter å kjøpe ferske ingredienser rettferdig og etisk.