Søke om midler

Vet du om en organisasjon som kunne ha god nytte av midler fra Charity Pot?

Vi ønsker primært å støtte livssynsnøytrale grasrotorganisasjoner som jobber innen områdene dyrevern/dyrevelferd, miljøvern eller menneskerettigheter/retten til et verdig liv. Normalt vil vi ønske å støtte mindre organisasjoner eller kampanjer som drives av lite eller ingen offentlig støtte.

Slik kan du søke om støtte: Send en mail til post@lushnorge.no med informasjon om:

1. Kontaktinformasjon

 • Navn på organisasjonen
 • Organisasjonsummer
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Evt. nettside
 • Kontonummer et evt. beløp skal betales til

2. Organisasjonsinformasjon:

 • Formål med organisasjonen
 • Aktiviteter
 • Antall ansatte/antall frivillige
 • Hva er hovedkilden for finansiering?
 • Mottar dere støtte fra det offentlige?

3. Charity Pot

Hva slags arbeid vil støtten fra salget av Charity Pot gå til?

4. Regnskap

Er godkjent regnskap levert for de to foregående år?

5. Profilering

Vi ønsker at dere skriver litt om dere selv, samt sender oss noen bilder av arbeidet deres. Når vi tildeler midler er eneste krav fra vår side at midlene skal gå til det formålet det er søkt om midler til og at vi får tilbakemelding i etterkant som viser bruken av midlene.

 

Behandlingstiden for søknader kan være opp mot 5 uker.