Dyretesting: Vår policy

 

Lush tester ikke på dyr, bruker kun ingredienser som er egnet for vegetarianere og kjøper kun råvarer fra selskaper som verken selv bruker, eller gir andre instruksjoner, om å utføre dyreforsøk, ei heller ha planer om å gjøre det i fremtiden. Vi godtar ikke dyreforsøk, uansett grunn. Kundesikkerhet er utrolig viktig for oss, men det kan garanteres uten innblanding av dyr.

Vi kjøper bevisst ikke ingredienser fra leverandører som har gjennomført, gitt oppdrag om å gjennomføre eller tatt del i dyreforsøk etter datoen 1. juni 2007, med mindre leverandøren lover å slutte med dyreforsøk og i stedet for bruke alternative testteknikker som er akseptert av Lush.

Selv om vi er klar over de uunngåelige unntakene i REACH-lovgivningen (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier), fortsetter Lush med å oppfordre leverandører til å gå over til sikre testmetoder uten bruk av dyr og å finansiere utviklingen av denne typen testmetoder.

Lush har siden dag én blitt bygget rundt denne politikken - noe vi ser som et bevis på at det er mulig å utvikle, produsere og gi markedet et bredt spekter av produkter uten noe engasjement i dyreforsøk. Gründerne lanserte denne politikken i juni 1993, da de fortsatt arbeidet med sitt forrige selskap Cosmetics To Go. Så da Lush ble grunnlagt i 1995, var denne politikken med som en av grunnpilarene, og vi har holdt fast ved den helt siden.