Supervisor + Trainee Manager

                                                                             

 

 

                                                 

Vi søker Supervisor + Trainee Manager i Oslo!

STED: Du vil ha base i en av Oslo-butikkene, med mulighet for å bistå i andre butikker i regionen. Trening kan også foregå i andre butikker.

TIMER: Trainee Manager = 100% stilling (37,5 timer pr.uke). Supervisor = avtales med butikksjef/ledelse (avhenger av butikkens åpningstid, butikksjef og assisterende butikksjefs arbeidstid og oppgaver, samt butikkens besøkstall). Både Supervisor og Trainee Manager forventes i tillegg å måtte delta ved personalmøter, planleggingsmøter med butikkledelse, treninger og eventuelle andre behov.

OPPLÆRING: Du vil bli gitt opplæring og trening etter LUSH-standard i regi av butikkledelsen og Lush Norge. Opplæring vil foregå i uke 36 og 37. Prøvetid: 3 måneder.

 

DINE ARBEIDSOMRÅDER OG OPPGAVER:

SUPERVISOR - Du vil praktisere ledelse på butikkgulvet etter LUSH-standard:

 • Være en vert/vertinne for kundene ved å delegere arbeidsoppgaver og kundebehandling, samt ha et overblikk over alt som skjer på butikkgulvet (være en helikopter-pilot)
 • Du vil være en del av butikkledelsen og bistår butikksjef og ass. butikksjef med å styre butikken og å bistå med idèer, råd og evalueringer.
 • Jobbe sammen med butikkledelsen med mål og visjoner for butikken, gjennom kundeservice, etisk salg, team utvikling, salg og profitt.
 • Ved fravær av butikksjef og assisterende butikksjef, fungere som butikkleder og ta ansvar ved uforutsette hendelser.
 • Være et forbilde innen kundebehandling på butikkgulvet, samtidig som du observerer og støtter teamet gjennom klar og konsekvent koordinasjon og kommunikasjon for å legge til rette for best mulig kundeservice og butikkflyt.
 • Sammen med butikkledelsen sørge for at grunnverdiene for LUSH er kommunisert og at våre kunder får oppleve en 5-stjernes kundeservice.
 • Motivere teamet gjennom inspirerende og kreative fokus, check-ins, følge opp disse gjennom dagen med konsekvent feedback, og en check-out samtale ved enden av skiftene til alle i teamet.

TRAINEE MANAGER - Du vil praktisere ledelse på butikkgulvet etter LUSH-standard og administrative oppgaver i samarbeid med butikksjef. Du vil også fungere som supervisor på butikkgulvet ved fravær av butikksjef og supervisor, samt læres opp i alle oppgaver og ansvarsområder.

 • Jobbe sammen med butikksjef om administrative oppgaver som rapportering, administrative rutiner, ansettelser og oppfølging av ansatte og ellers alle oppgaver som hører med i butikkdriften.
 • Ved fravær av butikksjef og assisterende butikksjef, fungere som butikkleder og ta ansvar ved uforutsette hendelser.
 • Være et forbilde innen kundebehandling på butikkgulvet samtidig som du observerer og støtter teamet gjennom klar og konsekvent koordinasjon og kommunikasjon for å legge til rette for best mulig kundeservice og butikkflyt.
 • Være en vert/vertinne for kundene ved å delegere arbeidsoppgaver og kundebehandling, samt ha et overblikk over alt som skjer på butikkgulvet (være en helikopter-pilot)
 • Du vil være en del av butikkledelsen og bistår med å styre butikken og kommer med idèer, råd og evalueringer.
 • Jobbe sammen med butikkledelsen med mål og visjoner for butikken, gjennom kundeservice, etisk salg, teamutvikling, salg og profitt.
 • Sammen med butikkledelsen sørge for at grunnverdiene for LUSH er kommunisert og at våre kunder får oppleve en 5-stjerners kundeservice.
 • Motivere teamet gjennom inspirerende og kreative fokus, check-ins, følge opp disse gjennom dagen med konsekvent feedback, og en check-out samtale ved enden av skiftene til alle i teamet.
 • Delegere ansvar og oppgaver til Supervisor og resten av teamet for å styrke bedriften og de ansatte.

 

Kan en av disse stillingene passe for deg?

Send søknad sammen med din CV til elin@lushnorge.no

Søknadsfrist: Torsdag 24. august

Kandidater som kommer videre bes sette av tid til gruppeintervju fredag 25. august kl. 19:00 og være tilgjengelig for prøvetimer 29. eller 30. august kl. 19:00-22:00