BETALING OG RETUR

Følgende salgsbetingelser gjelder for all handel i Lush Norge sin nettbutikk. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
 
Betingelsene gjelder kun for salg i Norge, inkl. Svalbard og Jan Mayen. Fraktomkostninger til Svalbard og Jan Mayen må avtales via telefon etter ordreregisrering. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i Forbrukerkjøpsloven og Angrerettsloven.
 
Priser
Prisene inkluderer 25% moms. Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Bestilling
Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr. e-post med all informasjon. I tillegg mottar du en e-post med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.

Dine angre- og returrettigheter:

Angrerett

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til oss via e-post eller returnerer varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist), sammen med en dokumentert forklaring til hvorfor du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil bytte til en annen vare eller få pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom Angrerettskjema ikke følger med bestillingen. Betingelsen for å få returnert varen er at produktet er ubrukt og at det kan selges som nytt. Alle merkelapper skal sitte på og originalemballasjen må legges ved. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Fyll ut Angrerettskjema med informasjon om hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt for varen(e) innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt tilbake på din konto, ellers sendes pengene på et vanlig utbetalingskort.

Angrerett
For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til (uten forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene) sende tilbake varen(e) du har mottatt. Du skal i så tilfelle sende tilbake varen(e) uskadet og ubrukt. Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det en brukt vare, kontakt oss via kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller ditt lokale forbrukerkontor for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.
 
NB: Produkter på salg, sesongprodukter og ferske ansiktsmasker byttes ikke.

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Under Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Opplysninger gitt i nettbutikken 
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.